Vi är värdeskapare.

AFFÄRER MED HUVUDET OCH HJÄRTAT

Corporate Social Value.

Att tänka i banorna av en trippel bottenlinje är ett bra sätt att göra affärer på. Det anser vi i Amesto. Vi väljer att kalla det för Corporate Social Value eftersom vi ser värdet i det arbete vi utför och vad vi tillför, både till vårt företag och till samhället vi verkar i. Corporate Social Value (CSV) skapar stolthet och mening kring vårt arbete och företaget vi bygger. Det är strategiskt förankrat i alla våra företag. 

Vi är värdeskapare: För våra ägare, medarbetare, partner och för samhället. I linje med vår filosofi om långsiktighet och generationsperspektiv bidrar vi till projekt som är gynnsamma för samhället under en längre period. Vi tror att tålamod är nyckeln till att uppnå mål.

FN:s Globala mål

Amesto använder FN:s Globala mål för hållbar utveckling (STG:s) som en ram för de projekt vi arbetar med. Vi är ett mångsidigt företag med flera företag och prioriteringar. Genom våra företag arbetar vi strategiskt med följande mål.
Läs mer
 

Code of Conduct

Amestos företag ska drivas i linje med koncernens grundläggande attityder och uppförandekod, där huvudmålet är att utveckla människor och skapa värde.
Läs mer

Våra intraprenörer

I Amesto har vi många intraprenörer som väljer att använda sina entreprenörsgener i en redan etablerad organisation i stället för att försöka etablera en egen verksamhet. Lär dig mer om våra intraprenörer!
Läs mer

Miljøfyrtårn

Amesto är miljøfyrtårn-certifierat. Vår mission är att medarbetare ska känna stolthet över att arbeta i ett företag som är framåtblickande och medvetet om sitt miljöansvar.
Läs mer