Amesto och Läkare utan gränser har ingått ett avtal om samarbete under kommande år.

Torsdagen den 2 juni besöktes Amestos kontor i Stockholm av Ariane Spandow - CSR-chef Amesto Group - och Frida Rybo - företagsansvarig på Läkare utan gränser. Alla anställda på Amesto samlades för att höra Ariane tala om det arbete och insatser som genomförs av Amesto gällande CSR-frågor såsom miljö, partnerskap. Frida berättade om det arbete som Läkare utan gränser genomför varje dag i en stor del av världen.

Läkare utan gränser är välkända för de flesta för sitt engagemang och sina globala insatser. De är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det mest behövs. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet och värderingar. Några av de områden som är i fokus just nu är Syrien, Angola, Kongo-Kinshasa och krisen runt Medelhavet.

 

Nedan från vänster: Ariane Spandow, Amesto Group och Frida Rybo, Läkare utan gränser.