Amesto har inlett ett samarbete med ett företag som heter Mitt Liv som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden.

14 september 2015

Amesto har inlett ett samarbete med ett företag som heter Mitt Liv som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. De driver även ett kurs- och mentorprogram för personer som kommer till Sverige och som har behov av kunskap och nätverk/kontakter i arbetslivet.Mitt Liv arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill de öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund.

Samarbetet kommer att innebära att personal på Amesto Translations får möjlighet att ansöka till ett mentorprogram. Som mentor i "Mitt Livs Chans" får man möjligheten att gå ett kurs- och mentorprogram under ett års tid samt handleda en adept i programmet.
Man får även tillgång till ett spännande nätverk med mentorer från de andra partnerföretagen, får verktyg och metoder samt möjligheten att lära känna en helt ny person och stötta med sina erfarenheter och sin kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Ett spännande projekt och mycket utvecklande för de som kommer att bli mentorer.

Tillsammans kan vi öka förståelsen och integrationen!