Spabo Kultur AS är ett norskt icke-vinstdrivande bolag i Spabogruppen.

Bolagets mål är att bidra till att göra ett begränsat urval av norsk modern konst tillgänglig för allmänheten, samt bevara verken för eftervärlden.

Prioriterade områden är Nina Sundbyes bildhuggarkonst samt ett begränsat urval av verk av levande norska målare.

Spabo Kultur As har besöksadressen Borgenveien 66, 0373 Oslo, Norge. Bolagets kontaktperson Thor Spandow kan nås via telefon på 23222900.

För mer information rekommenderar vi att du tar direkt kontakt med Thor Spandow.