Integritetspolicy

Amesto Group

Integritetspolicy.

I denna integritetspolicy beskrivs våra riktlinjer och vilka uppgifter som vi samlar in om våra kunder och besökarna på våra webbplatser, hur och varför vi samlar in och använder uppgifterna samt hur vi skyddar våra kunders rättigheter och uppfyller bestämmelserna i dataskyddslagen. Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och annan behandling av personuppgifter regleras i personuppgiftslagen.

Lagen ställer bland annat stränga krav på konfidentialitet och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Datainspektionen övervakar lagen. ”Personuppgifter” är uppgifter och bedömningar som kan kopplas till en fysisk person, t.ex. namn, adress och e-postadress.

Personuppgiftsansvarig

Amesto Group är personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. Med ”personuppgiftsansvarig” avses i lagen den som bestämmer ändamålet med behandlingen av personuppgifter och vilka hjälpmedel som ska användas. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med lagen. Kontaktuppgifter till Amesto Group finns i slutet av denna integritetspolicy.

Vilka personuppgifter behandlas

När du är kund hos oss lagrar vi dina kontaktuppgifter (däribland namn, födelsedatum, kön, adress, telefonnummer och e-postadress). För att administrera bokföring och lön sparar vi de uppgifter som krävs för att vi ska kunna betala ut löner, säkerställa rätt förmåner och avdrag, pensionsinbetalningar och pensionsförmåner samt korrekt skatterapportering.

Vi sparar även e-postmeddelanden och annan skriftlig kommunikation som vi får från dig, inklusive återkoppling som du lämnar till oss beträffande din kundrelation, vårt tjänsteerbjudande, vår kundtjänst eller liknande.

Vi sparar de uppgifter som du lämnar i samband med att du samtycker till att (i) delta i någon av våra undersökningar eller tävlingar, (ii) ta emot nyhetsbrev och uppdateringar eller (iii) delta i liknande aktiviteter.

När du använder de tjänster vi tillhandahåller (t.ex. affärssystem inom CRM, ERP och HR) registreras uppgifter om användning, navigering, internetanslutning, teknisk utrustning och enheter som används automatiskt av våra mätverktyg och tekniska loggar.


Ändamål med behandlingen – vad uppgifterna används till


Bokföring och löneinformation, kontaktuppgifter, eventuella tilläggstjänster och uppgifter som vi erhåller från dig på annat sätt sparas först och främst för att vi ska kunna administrera kundrelationen med dig och tillhandahålla de tjänster som du får från oss. Detta omfattar bl.a. löne- och personaltjänster, fakturor, betalningshantering och kommunikation med dig i samband med kundrelationen samt att ge dig nödvändig hjälp och användbar information. Med uppgifterna kan vi dessutom analysera, anpassa och förbättra vårt tjänsteerbjudande och vår kommunikation med dig.

Uppgifterna som registreras automatiskt av våra mätverktyg och tekniska loggar om användning, navigering, internetanslutning, teknisk utrustning m.m. används dels för att hantera kundrelationen, men bidrar även till att vi kan säkerställa att tjänsterna alltid fungerar som de ska och håller erforderlig kvalitet. Vi kan proaktivt lösa eventuella tekniska problem innan du märker dem, minimera risken för fel och förhindra att någon missbrukar din prenumeration eller våra tjänster. Uppgifterna gör det också möjligt för oss att ge dig bästa möjliga användarupplevelse på alla de olika tekniska enheter med varierande storlek som du kan använda. Dessutom skapar vi statistik och kartlägger trender i syfte att utveckla, förnya och förbättra vårt tjänsteerbjudande, erbjuda våra kunder önskat programinnehåll och kommunicera med våra innehållsleverantörer.


Hur länge sparas uppgifterna

Vi sparar endast personuppgifterna så länge som är nödvändigt utifrån de ändamål som beskrivs i avsnittet ovan eller för att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser. Detta innebär att lagringstiden för olika typer av uppgifter kan variera. Enligt bokföringslagen måste fakturauppgifter sparas i minst fem år. Kontaktuppgifter behöver vi spara så länge du är kund hos oss (och en viss tid därefter, bl.a. för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service om du väljer att komma tillbaka till oss), medan vi för andra typer av uppgifter (t.ex. e-post och chattloggar från samtal med kundtjänst) kan ha ett kortare lagringsbehov.

Till vilka lämnar vi uppgifterna

Vårt moderbolag Spabo Gruppen AS är leverantör och samarbetspartner som är knuten till delar av vår verksamhet och våra tjänster. Relevanta uppgifter lämnas därför till Spabo Gruppen AS för användning för samma ändamål som beskrivs ovan.

Även andra tredje parter utför tjänster för vår räkning och hjälper oss med driften av verksamheten samt leverans av tjänster. Dessa tredje parter får tillgång till relevanta uppgifter för användning för samma ändamål som beskrivs ovan.

Vi ingår skriftliga avtal med tredje parter som vi lämnar ut uppgifter till och ställer tydliga krav om att de måste följa gällande dataskyddslag, inklusive bestämmelserna om informationssäkerhet.

I den omfattning som krävs enligt lag eller enligt domstolsbeslut eller som är nödvändig för att utreda eventuella lagbrott mot vår verksamhet kan relevanta uppgifter lämnas ut till offentliga myndigheter eller andra berättigade.

Hur skyddar vi uppgifterna

Vi arbetar systematiskt enligt plan med att värna informationssäkerheten och vidtar såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de lagrade personuppgifterna mot obehörig åtkomst och användning. I den mån vi delar personuppgifter med tredje part ställer vi motsvarande informationssäkerhetskrav på dem.

I samband med en eventuell omorganisation, omstrukturering, sammanslagning, försäljning eller annan överföring av tillgångar överför vi uppgifter, inklusive personuppgifter, förutsatt att mottagaren samtycker till att respektera dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med vår integritetspolicy.

När vi i delningsprocessen överför personuppgifter till länder utanför EES och andra regioner med heltäckande dataskyddslagar, ser vi till att uppgifterna överförs i enlighet med denna integritetspolicy och i enlighet med vad som är tillåtet enligt gällande lagar avseende skydd av personuppgifter.

Cookies och pixeltaggar

När du besöker Amestos webbplats registrerar vi automatiskt cookies, pixeltaggar och IP-adresser. Dessa är små textfiler som webbplatsen ber din webbläsare att lagra på din dator eller mobila enhet. En pixeltagg är en osynlig digital bild som finns på vissa internetsidor. Dessa används bland annat för att se om du har besökt webbplatsen förut, så att vi kan tillhandahålla en bättre användarupplevelse. Du kan ändra webbläsarens inställningar så att den automatiskt inaktiverar cookies. Observera att du inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats om cookies är inaktiverade.

Amesto använder en tjänst från Cookieinformation AS för att identifiera cookies och liknande spårningskoder på våra webbplatser. På så sätt kan vi identifiera vem som tar emot data från varje enskild cookie och dokumentera vad de mottagna uppgifterna används till. Vi övervakar vilka skript som måste tas bort för att stoppa dataläckor från tredjepartscookies.

Det är frivilligt för dem som besöker Amestos webbplatser att lämna personuppgifter. Om du anger personuppgifter som e-postadress eller telefonnummer behandlar vi dessa för att hantera din förfrågan samt för att skapa en intresseprofil. Amesto delar inte dina personuppgifter med tredje part, endast med våra leverantörer. Vi skyddar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal.

Amestos webbplatser samlar in anonymiserade uppgifter om besökarna på våra webbplatser med hjälp av Google Analytics. Anonymiserade uppgifter innebär att vi inte kan spåra uppgifterna som vi samlar in till en specifik användare. Google Analytics hämtar informationen från besökarens webbläsare, däribland uppgifter om IP-adress, operativsystem, webbläsarprogram och skärmupplösning.

Ändamålet med detta är att sammanställa statistik som vi sedan använder för att förbättra och vidareutveckla innehållet och funktionerna på webbplatserna. Statistiken ger oss till exempel svar på hur många personer som besöker olika sidor, hur länge besöken varar, var besökarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Om du inte vill att Amesto ska samla in anonyma uppgifter från dig kan du förhindra att Google Analytics samlar in dessa uppgifter eller ändra datorns säkerhetsinställningar. Läs mer om hur du förhindrar Google Analytics registrering här.

Intern sökning på webbplatserna

Vi använder en intern sökmotor på våra webbplatser så att besökarna enkelt kan hitta den information de söker. Användningsmönstret för sökning lagras, men uppgifterna kan inte spåras till den enskilda användaren.

Sociala medier

Amestos webbplatser använder delningsfunktionerna från Facebook, LinkedIn, Twitter och Instagram så att besökarna kan dela innehållet i sina nätverk. Vi använder inte tredjepartscookies/-leverantörer för delningsfunktionen på våra webbplatser. Vi lagrar inte heller enskilda användares profiler eller aktiviteter i sociala medier.

Länkar till andra webbplatser och tjänster

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser och vissa av våra tjänster kan ge dig tillgång till tjänster från tredje part. Amesto Group ansvarar inte för informationen på externa webbplatser. Kontaktuppgifter Vid frågor om integritetspolicyn eller användningen av personuppgifter, cookies eller liknande teknik kan du kontakta oss på privacy@amesto.no. Du kan också använda följande kontaktuppgifter:

Amesto Group att. dataskyddsombud 
Postboks 6395 0604 Etterstad, Norge 
Telefon: +47 928 54 989


Denna integritetspolicy uppdaterades den 9 maj 2018.