Lön och HR i krisstider.

Nu är HR viktigare än någonsin. Anställda måste få svar på frågor angående permitteringsregler, krav på vårdlön osv. Alla förändringar som kommer från regeringen måste också följas upp. Här hittar du goda råd och tips samt information om HR-tjänster som kan hjälpa dig.

korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats.Stödet kan sökas från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Tillvaxtverket.se
 

Sjuklönkostnader

Staten står för företagens sjuklönekostnader dag 1-14 i två månader. Kravet på läkarintyg avskaffas tillfälligt. Den som är sjuk kommer att kunna vara hemma från jobbet i 14 dagar utan läkarintyg.

 

Sjuklön

Anställda får betalt från Försäkringskassan för karensavdraget, dvs första sjukdagen. Det innebär att företaget drar som vanligt av på lön och den anställde begär sedan pengar från Försäkringskassan för den dagen. Staten står för företagens sjuklönekostnader dag 1-14 (under april och maj). Kravet på läkarintyg avskaffas tillfälligt. Den som är sjuk kommer att kunna vara hemma från jobbet i 14 dagar utan läkarintyg.

 

Vid arbetslöshet

Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring. Kraven på vem som kan få a-kassa föreslås tillfälligt sänkas både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa. Samtidigt föreslås att såväl taket som grundbeloppet i a-kassan höjs tillfälligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös. De sex karensdagarna föreslås också slopas tillfälligt samtidigt som a-kassorna tillförs medel för sin handläggning.

 

Egen företagare

Sjuklönen betalas av staten. Egen företagare får betalt från Försäkringskassan för karensavdraget.