Code of Conduct

Code of Conduct.

Amestos företag ska drivas i linje med koncernens grundläggande attityder och uppförandekod, där huvudmålet är att utveckla människor och skapa värde.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Amestos riktlinjer för socialt ansvar och etik uttrycker koncernens åtaganden när det gäller de viktigaste ansvarsområdena för mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet, miljö och anti-korruption. Dessa grundar sig på FN: s människorättspolitik, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Amesto är anslutet till FN:s Global Compact och har åtagit sig att följa Global Compacts mål som är kopplade till mänskliga rättigheter, miljöledning och anti-korruption. Amesto anslöt sig till FN-initiativet 2012, på initiativ av koncernchef Arild Spandow. Vi använder FN:s Globala mål för hållbar utveckling som en ram för de projekt vi arbetar med. Mer om de mål vi stödjer.

Globala mål

Vi är

Värdeskapare.