Sökwebbplats:

Nature72_2120x670

#ASKMORE

Vilka är vi?

Vi Är VÄredeskapare

Om Amesto Group.

Amesto är en del av Spabogruppen, ett norskt familjeföretag som ägs av familjen Spandow. Amesto grundades 2002. Koncernen består av företag i Sverige, Danmark och Norge.

Genom Amesto Globals nätverk täcker koncernen de flesta länder i Europa och Nordamerika.

Ägarna, familjen Spandow, är aktiva i verksamheten och har ett långsiktigt perspektiv med fokus på det tredubbla.

Spabogruppen är moderbolag för Amesto Group AS och Spabo AS. Gruppen har ett långsiktigt perspektiv och ägarna är aktiva i verksamheten. Spabogruppen hade en omsättning på 1, 2 miljarder NOK 2020.

Simplifying Business

Amesto-koncernen består av fyra divisioner.


Amesto AccountHouse
är en av nordens största löne- och redovisningsbyråer. Vi hjälper företag med allt inom lönefrågor, löpande redovisning och årsredovisningar samt HR. Företaget var först med att lansera en ny bokföringsrobot - SEMINE. Målet är att bli en betydande nordisk aktör, där strategin är att hjälpa våra kunder att digitalisera sina redovisnings- och ekonomiprocesser. 

Amesto TechHouse består av flera företag som effektiviserar och automatiserar affärsprocesser så att våra kunder kan uppnå högre värdeskapande. De är Nordens största Visma Partner och har specialistkompetens inom business software och tjänster inom ERP, CRM, BI, AI och Analytics. De levererar även lösningar inom IT-drift, integration och infrastruktur.

Toptemp är ett av de större bemannings- och rekryteringsföretagen i skandinavien. Vi kan lova dig häftiga möjligheter och spännande yrken  oavsett om du vill jobba på oljeplattform, i byggbranschen, inom hospitality, bygga ut väg och järnvägsnätet eller att få en chans att få på plats den senaste infrastrukturen i skandinavien.

Amesto Global är ett litet företag med huvudkontor i Irland. Företaget erbjuder tjänster till internationella aktörer inom alla Amestos affärsområden med ett omfattande nätverk av partners i storstäder runt om i världen.

Vi är tidigt ute med innovativ teknik och siktar på intraprenörer som startar, utvecklar eller verkar under Amestos tak under kortare eller längre perioder. Aprila bank och ConnectMy Apps är bara några av våra intraprenörer.

Spabo egendom.

Spabo startades i slutet av 1980-talet. Koncernen förvaltar värden för 3,7 miljarder och har som mål att utveckla och förvalta privatägda bostäder och kommersiella fastigheter hemma och utomlands.

2012 utvecklades spektrumet av tjänster till att även omfatta Serviced Apartments genom The Apartment Company. Bolaget förvaltar idag 180 möblerade lägenheter för korttidsuthyrning.

People, planet och profit är bra strategier för företagande.

Lönsamhet och hållbarhet ska inte ses som två olika saker, utan som två sidor av samma mynt, säger Arild Spandow, vd för Amesto. De har valt att omdirigera ett tidigare ensidigt fokus på vinst till ett ökat fokus på samhället och människorna genom vad som kallas Triple Bottom Line. Triple Bottom Line innebär att våra ledare måste leverera inom alla tre områden;  People, Planet och Profit.

Våra ägare

Vi är serieentreprenörer, barnen och jag. Varje företag, eller varje hyreshus är ett nytt entreprenörsprojekt. Vi håller inte på med spekulation, vi är utvecklare och förvaltare. Vi köper äldre hyreshus, renoverar och utvecklar dem.
Ariane Arild Jan Thor 466x466 IMG_4798

Tripel Bottom Line

Idag följer vi upp våra ledare utifrån Triple Bottom Line med parametrarna People, Planet och Profit. Vår ambition är att förändringar ska initiera en kedjereaktion, där varje länk i hela organisationen ska utmanas till att arbeta med de tre P:na – People, Planet och Profit.

Ett av Norges mest innovativa bolag

Det är Innovationsmagasinet 2020–21 som publicerar listan över de 25 norska bolag som är bäst i klassen på innovation. För första gången någonsin är Amesto med på listan – på plats 19. Det är ganska stort för oss och visar att innovation är mer än nya produkter.

Våra intraprenörer

I Amesto har vi många intraprenörer som väljer att använda sina entreprenörsgener i en redan etablerad organisation i stället för att försöka etablera en egen verksamhet.

Amesto Trust Center.

För att säkerställa att vi levererar teknik och tjänster som våra kunder kan lita på har vi inrättat Amesto Trust Center. Målet är att ge dig som kund all information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut om Amesto som tjänsteleverantör.