Sökwebbplats:

Triple bottom Line | Amesto

VÅRA VÄRDERINGAR

People - Planet - Profit

AFFÄRER MED HUVUDET OCH HJÄRTAT

Triple bottom line skapar mening och stolthet.

Att tänka i banorna av en triple bottom line (People, Planet, Profit) är ett bra sätt att göra affärer på. Det anser vi i Amesto. Vi väljer att kalla det för Corporate Social Value eftersom vi ser värdet i det arbete vi utför och vad vi tillför, både till vårt företag och till samhället vi verkar i. Corporate Social Value (CSV) skapar stolthet och mening kring vårt arbete och företaget vi bygger. Det är strategiskt förankrat i alla våra företag. 

Med inspiration från Elkington fungerar triple bottom line (3P) som en länk som visar sambandet mellan Amesto som företag, våra medarbetares hängivenhet och vårt ansvar för samhället och miljön. Strategiska planer bör inte enbart baseras på vinst, utan omfatta två andra lika viktiga faktorer, såsom miljö (Planet) och socialt värdeskapande (People).

Vi är värdeskapare: För våra ägare, medarbetare, partner och för samhället. I linje med vår filosofi om långsiktighet och generationsperspektiv bidrar vi till projekt som är gynnsamma för samhället under en längre period. Vi tror att tålamod är nyckeln till att uppnå mål.

Våra värderingar skapar stolthet och mening kring det arbete vi gör och företaget vi bygger. Våra sociala projekt är nära kopplade till kärnverksamheten. Att vara värdeskapare med huvud och hjärta är djupt rotad genom våra ägare, chefer och mer än 1000 anställda. Det är en del av vårt DNA.

Triple bottom line i praktiken

Det vi har lärt oss är att de tre P:na fungerar bäst när vi använder det vi är riktigt bra på, för att lösa stora eller små samhällsutmaningar, samtidigt som vi bidrar till lönsamhet. En bra början är att medvetet välja att arbeta med kunder eller projekt som har potential att göra skillnad i världen.
Nature76_466x466

PEOPLE, PLANET OCH PROFIT ÄR BRA STRATEGIER FÖR FÖRETAGANDE

Lönsamhet och hållbarhet ska inte ses som två olika saker, utan som två sidor av samma mynt. Triple bottom line innebär att våra ledare måste leverera inom alla tre områden; People, Planet och Profit.
Architecture30_466x466

MEDLEM I UN GLOBAL COMPACT

Amesto har varit medlem i FN's Global Compact sedan 2012. Som medlemsföretag har vi åtagit oss att förbereda och lämna in en årlig framstegsrapport - "Communication on Progress - CoP".
Nature6_466x466

FN:S GLOBALA MÅL

Amesto använder FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDG:s) som en ram för de projekt vi arbetar med. Vi är ett mångsidigt företag med flera företag och prioriteringar. Genom våra företag arbetar vi strategiskt med följande mål.
Trippel bunnlinje 6_466x466

MILJÖFYRTORN

Amesto är miljöfyrtorncertifierade. Vår mission är att medarbetare ska känna stolthet över att arbeta i ett företag som är framåtblickande och medvetet om sitt miljöansvar.
Mangfold 10 466x466

MÅNGFALD

Mångfald berikar arbetslivet och bidrar direkt till lönsamhet och värdeskapande. Kundsegment förändras snabbt, särskilt ur ett globalt perspektiv. Säljare behöver i allt högre grad anpassa sig till nya kundgrupper, kulturer och affärsstrukturer.

INNOVATION

Om företagen vill förbli relevanta och lönsamma är teknik och digitalisering inte längre ett val. Frågan är inte om, det är hur. Det är hur tekniken tillämpas som gör vissa till ledare medan andra hamnar på efterkälken.

#ASKMORE

Ärligt talat. Gör du rätt val?

I Amesto tror vi att det handlar om de små sakerna, alla de val du gör under en dag. Vi önskar att skapa en gnista för att få dig att börja ställa frågan. Det handlar inte bara om ekonomiskt resultat, utan även om människor och vår planet. Vi tror att stora saker sker om du bara stannar upp och ställer frågan: Gör jag rätt val?