Sökwebbplats:

Amesto er medlem av UN Global Compact

HONESTLY. DO YOU MAKE GOOD CHOICES?

Communication on Progress 2021

 

Amesto er medlem af UN Global Compact.

Amesto har varit medlem i UN's Global Compact sedan 2012. Som medlemsföretag har vi åtagit oss att förbereda och lämna in en årlig framstegsrapport - "Communication on Progress - CoP".

UN Global Compacts 10 principer ger riktlinjer för hur företaget säkerställer ansvarsfull verksamhet inom mänskliga rättigheter, arbetsliv, antikorruption och miljö. Du kan läsa mer om framstegen i våra strategiska projekt i årsredovisningen (2021) nedan.

HONESTLY:

To be truthful to yourself in everything is hard.

This was the discussion that triggered Amestos’ brand campaign throughout 2021; “Honestly, are you making good choices?"

Can we, as a business, go out of our way to say that our goal is to become climate neutral or climate positive, when, by definition, existing as a business or as an individual generates negative carbon footprints?