Sökwebbplats:

Amesto jobber etter FNs bærekraftsmål

OUR Sustainable Development Goals

FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Amesto är en mångsidig verksamhet med flera företag och satsningar.  Vi använder FN:s Globala mål för hållbar utveckling som en ram för de projekt vi arbetar med. Det engelska namnet för FN:s Globala mål är Sustainable Development Goals (SDG:s). De Globala målen är en gemensam handlingsplan för de 193 medlemsstaterna i FN som trädde i kraft 2016. Handlingsplanen består av 17 mål och 169 delmål som sträcker sig fram till 2030. Vi arbetar strategiskt, genom våra företag med följande mål:

SDG 3 och 9

Good health and wellbeing & Industry, Innovation and Infrastructure Amesto Solutions erbjuder affärssystem som effektiviserar små och stora företag i de nordiska länderna. I vårt pro bono-projekt för Läkare Utan Gränser samarbetar vi med dem för att förbättra organisationen så att den kan fungera som ett exempel på hur effektivt en icke-statlig organisation kan administreras. Vårt långsiktiga arbete gör att organisationen kan växa utan att fler behöver anställas, så att mer av de pengar som samlas in kan användas ute i fält, för att rädda liv. Genom detta projekt arbetar Amesto Solutions också med SDG 9.5: Innan 2030 ska vi ha lyckats med att uppgradera infrastruktur och omoderna branscher till att vara hållbara, med ökad effektivitet och miljövänlig teknik.

SDG 8,3 och 10

Decent work and economic growth & Reduce inequalities
Amesto AccountHouse specialiserar sig på outsourcingtjänster. De hjälper allt från proffs till börsnoterade företag med redovisning, lön och HR-tjänster.  Amesto AccountHouse levererar pro bono-tjänster till sociala entreprenörer genom ett samarbete med Socentral. En social entreprenör startar ett företag baserat på att de vill lösa en utmaning i samhället. AccountHouse bidrar som rådgivningsspecialister och tillför värde för att den sociala entreprenören ska lyckas.

SDG 10.3

Reduce Inequalities 
Top Temp anser att det är deras jobb att vara en dörröppnare till det rätta jobbet för den rätta personen. De har därför hittat en strategisk partner i Charge & Give a job. Tillsammans kommer de att arbeta för att säkerställa lika möjligheter och minska skillnaderna på arbetsmarknaden. Inkludering är viktigt för att åstadkomma en ordentlig integrationsprocess. Näringslivet har börjat öppna upp för värdet av mångfald, och fler är villiga att anställa personer som “har konstiga namn". Top Temp deltar genom att fronta värdet av mångfald och arbetsintegration.

SDG 8.3

Aprila bank främjar, genom sitt affärsmål, skapandet av arbetstillfällen, entreprenörskap, kreativitet och innovation. Deras affärsidé bygger på att uppmuntra till formalisering och tillväxt av mikro-, små och medelstora företag, genom att förenkla tillgången till finansiella tjänster.