Sökwebbplats:

Amesto er et Miljøfyrtårn

Amesto är miljöfyrtorn-certifierad.

Det norska miljömärkningssystemet Miljöfyrtorn är det första nationella systemet i Europa som har erkänts av EU. Detta är ett bevis på att systemet håller hög miljöstandard och kvalitet på nivå med internationella märkningssystem (EMAS och ISO 14001). Amestos anställda ska känna stolthet över att de arbetar i ett företag som är framåtblickande och medvetet om sitt sociala och miljömässiga ansvar. Du som kund ska veta att vi alltid tänker på miljön även i vårt dagliga arbete. Vi tvivlar inte. Hållbarhet lönar sig.

VI GÖR DETTA AV FLERA SKÄL:

Vi är stolta över att bidra till en bättre miljö på individnivå, företagsnivå och, inte minst, då vi tar hänsyn till nationella och globala perspektiv, på en nationell och global nivå. Arild Spandow, Amestos koncernchef, skrev i ett inlägg i Kapital: "Bra miljölösningar kräver impopulära beslut som få inom politiken är villiga att ta. Vi har därför ett personligt ansvar. Företagsledare har ett särskilt ansvar och en möjlighet att bidra till att sätta miljömedvetenhet på agendan.”

Vi är en del av FN:s Global Compact och har lovat att arbeta för en förbättring av 10 principer med avseende på mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljö och korruption. Det är nödvändigt att fler och fler företag och kommuner tänker på och arbetar med miljökrav.

VÅR VISION MED AMESTOS MILJÖ-CERTIFIERING:

Amestos anställda ska känna stolthet över att de arbetar i ett företag som är framåtblickande och medvetet om sitt sociala och miljömässiga ansvar. Vi ska få våra kunder att se Amesto som en pionjärpartner, på grund av vårt fokus. Anställda och entreprenörer ska känna stolthet över att de bidrar till att Amesto uppnår sina mål för miljö och socialt ansvarstagande.

medlem i UN Global Compact

Amesto har varit medlem i UN's Global Compact sedan 2012. Som medlemsföretag har vi åtagit oss att förbereda och lämna in en årlig ...

People, planet och profit är bra strategier för företagande.

Amesto har arbetat med den sociala aspekten av affärer sedan 2012. Koncernens ägare har implementerat en 3P-modell.

INNOVATION

Om företagen vill förbli relevanta och lönsamma är teknik och digitalisering inte längre ett val. Frågan är inte om, det är hur. Det är hur ...