Hållbarhet

AFFÄRER MED HUVUDET OCH HJÄRTAT

Trippel bottenlinje skapar mening och stolthet.

Att tänka i banorna av en trippel bottenlinje är ett bra sätt att göra affärer på. Det anser vi i Amesto. Vi väljer att kalla det för Corporate Social Value eftersom vi ser värdet i det arbete vi utför och vad vi tillför, både till vårt företag och till samhället vi verkar i. Corporate Social Value (CSV) skapar stolthet och mening kring vårt arbete och företaget vi bygger. Det är strategiskt förankrat i alla våra företag. 

 

Med inspiration från Elkington fungerar trippel bottenlinje som en länk som visar sambandet mellan Amesto som företag, våra medarbetares hängivenhet och vårt ansvar för samhället och miljön. Strategiska planer bör inte enbart baseras på vinst, utan omfatta två andra lika viktiga faktorer, såsom miljö (Planet) och socialt värdeskapande (People).

Vi är värdeskapare

Vi är värdeskapare: För våra ägare, medarbetare, partner och för samhället. I linje med vår filosofi om långsiktighet och generationsperspektiv bidrar vi till projekt som är gynnsamma för samhället under en längre period. Vi tror att tålamod är nyckeln till att uppnå mål.

 

Våra värderingar skapar stolthet och mening kring det arbete vi gör och företaget vi bygger. Våra sociala projekt är nära kopplade till kärnverksamheten. Att vara värdeskapare med huvud och hjärta är djupt rotad genom våra ägare, chefer och mer än 1000 anställda. Det är en del av vårt DNA.

People, planet och profit är bra strategier för företagande

Lönsamhet och hållbarhet ska inte ses som två olika saker, utan som två sidor av samma mynt.Trippel bottenlinje innebär att våra ledare måste leverera inom alla tre områden; People, Planet och profit.
Läs mer om 3 P-modell
 

Medlem i UN Global Compact

Amesto har varit medlem i FN's Global Compact sedan 2012. Som medlemsföretag har vi åtagit oss att förbereda och lämna in en årlig framstegsrapport - "Communication on Progress - CoP".
Läs mer
 

Innovation

Om företagen vill förbli relevanta och lönsamma är teknik och digitalisering inte längre ett val. Frågan är inte om, det är hur. Det är hur tekniken tillämpas som gör vissa till ledare medan andra hamnar på efterkälken.
Läs mer
 

FN:s Globala mål

Amesto använder FN:s Globala mål för hållbar utveckling (STG:s) som en ram för de projekt vi arbetar med. Vi är ett mångsidigt företag med flera företag och prioriteringar. Genom våra företag arbetar vi strategiskt med följande mål.
Läs mer
 

Miljöfyrtorn

Amesto är miljøfyrtårn-certifierat. Vår mission är att medarbetare ska känna stolthet över att arbeta i ett företag som är framåtblickande och medvetet om sitt miljöansvar.
Läs mer

Mångfald

Mångfald berikar arbetslivet och bidrar direkt till lönsamhet och värdeskapande. Kundsegment förändras snabbt, särskilt ur ett globalt perspektiv. Säljare behöver i allt högre grad anpassa sig till nya kundgrupper, kulturer och affärsstrukturer.
Läs mer

Våra intraprenörer

I Amesto har vi många intraprenörer som väljer att använda sina entreprenörsgener i en redan etablerad organisation i stället för att försöka etablera en egen verksamhet. Lär dig mer om våra intraprenörer!
Läs mer