Sökwebbplats:

Side 2 Toppbanner headway-F2KRf_QfCqw-unsplash 1920x607

#ASKMORE

Varför är mångfald viktigt i ett företag?

Mångfald berikar arbetslivet och bidrar direkt till lönsamhet och värdeskapande, säger Ariane Spandow, chef för Social Corporate Value på Amesto. Kundsegment förändras snabbt, särskilt ur ett globalt perspektiv. Säljare behöver i allt högre grad anpassa sig till nya kundgrupper, kulturer och affärsstrukturer.

– Att lära av varandra och vara öppna för nya impulser och åsikter skapar ökad dynamik, konkurrenskraft och handling, säger Ariane. Genom att skapa lika möjligheter bygger vi ett starkare fundament för innovation och värdeskapande.

 

Värdet ligger i våra skillnader

Amesto har länge fokuserat på att öka andelen kvinnor och åldersintervallet bland de anställda, men tittar samtidigt på olika sätt att öka mångfalden.

Mångfald handlar om att acceptera, förstå och uppskatta människor runt omkring dig. Det handlar om olika perspektiv och åsikter, och det handlar om värdet och kraften som ligger i våra skillnader.

Vi är naturligtvis mycket stolta över att andelen kvinnor i ledningsgruppen ständigt ökar, liksom över att åldersspannet i koncernen också gör det. Men även om detta är viktiga mål är vi nu fast beslutna att öka medvetenheten kring olikheter i hela organisationen.

Ett bra exempel på detta är anskaffningen av svenska Intrapoint. De två grundarna fortsätter i Amesto som seniorkonsulter och mentorer för sina nya och yngre kollegor. - Vi som arbetsgivare måste vara mer öppna för otraditionella medarbetarbehov. I det här uppköpet fick vi inte bara med oss en solid och intressant kundbas utan också flera decenniers värdefull erfarenhet, säger Ulrika Bromander, VD för Amesto Solutions i Sverige. Läs mer i ComputerSweden.

Vem och hur anställer vi, och hur kompletterar den nya kompetensen den befintliga? Vi är inte vid mållinjen än, men vi är på väg.

 
 
 

50 % KVINNOR ÄR INTE MÅNGFALD

Ärligt talat. Tycker du att du har gjort tillräckligt när halva ledningsgruppen är kvinnor? En jämn könsfördelning är viktig, men det räcker inte. Mångfald handlar om att se alla människor och uppmuntra olikheter i en jämlik miljö. Först då genererar mångfalden i din verksamhet värde.
Mangfald

HÅLLBARHET

Att tänka i banorna av en trippel bottenlinje är ett bra sätt att göra affärer på. Det anser vi i Amesto. Vi väljer att kalla det för Corporate Social Value eftersom vi ser värdet i det arbete vi utför och vad vi tillför, både till vårt företag och till samhället vi verkar i.