Sökwebbplats:

50 % kvinnor är inte mångfald.

Ärligt talat.

50 % kvinnor är inte mångfald.

MÅNGFALDSARBETE I FÖRETAGET

50 % kvinnor är inte mångfald.

Ärligt talat. Tycker du att du har gjort tillräckligt när halva ledningsgruppen är kvinnor? En jämn könsfördelning är viktig, men det räcker inte. Mångfald handlar om att se alla människor och uppmuntra olikheter i en jämlik miljö. Först då genererar mångfalden i din verksamhet värde. Men var börjar du?

Omedvetna och förutfattade meningar tenderar att styra mångfaldsarbetet, säger Heidi Nygjelten, HR-chef på Amesto. Själv arbetar hon aktivt med mångfald i rekryteringsprocesser.

– Det finns så mycket idérikedom i mångfald. Mångfald handlar om att acceptera, förstå och värdera människorna omkring dig. Det handlar om olika perspektiv och åsikter, och det handlar om det värde och den kraft som ligger i våra olikheter. Jag tvivlar inte på att viljan till mångfald finns där, men vårt undermedvetna gör att vi tenderar att söka oss till dem som är mest ”som oss själva”, vare sig det handlar om kön, ålder eller personlighet.

Kvadratisk 466x466 AAH IMG_8606

Loveleen Brenna, grundare av Seema – ett centrum för mångfaldsledning – håller i stort sett med. Hon anser dock att dagens mångfaldsdebatt är lite för problemorienterad.

– Etnicitet, kön, sexuell läggning och ålder är bara en del av vad det innebär att vara människa – mångfald kan inte definieras enbart utifrån matematiska principer, förklarar Loveleen.

Om ett företag ska överleva och rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv, är det enligt Loveleen viktigt att ledningen väljer att sätta sig in i och förstå hur andra människor tänker – vilka preferenser de har, hur de beter sig, vad de kan och inser osv. – och förstår globala trender. Tid och ansträngning måste investeras i att skapa en inkluderande kultur inom alla delar av organisationen. Först då kan man verkligen realisera mångfaldens värde.

HubSpot Video

Varför bör du satsa på mångfald?

Mångfald berikar arbetslivet och bidrar direkt till lönsamhet och värdeskapande, säger Ariane Spandow, chef för Social Corporate Value på Amesto. Kundsegment förändras snabbt, särskilt ur ett globalt perspektiv. Säljare behöver i allt högre grad anpassa sig till nya kundgrupper, kulturer och affärsstrukturer.

– Att lära av varandra och vara öppna för nya impulser och åsikter skapar ökad dynamik, konkurrenskraft och handling, säger Ariane. Genom att skapa lika möjligheter bygger vi ett starkare fundament för innovation och värdeskapande.

Detta håller Galina Pivovarova i Amesto Sverige med om. Hon är född och uppvuxen i Ryssland, och har därför personliga erfarenheter av mångfaldsskepticismen.

– Folk har bett mig byta namn för att öka mina chanser till anställning, men varför skulle jag? Mitt namn är en viktig del av min identitet. Det är ju jag?

Att hennes namn sticker ut bland ansökningarna tycker hon bör vara positivt snarare än negativt, eftersom hon anser att mångfald bidrar till att skapa kraft och energi på arbetsplatsen. Att kollegorna är olika ser hon som en styrka, men hon misstänker att media har bidragit till att skapa en negativ syn på olika personligheter på arbetsplatsen.

– Starka diskussioner skapar inte oenighet, utan givande debatter och en gemensam drivkraft hos oss alla.

För att inse värdet av detta måste vi utöka vårt sätt att tänka på, anser Heidi. Amesto har länge fokuserat på att öka andelen kvinnor och åldersintervallet bland de anställda, men tittar samtidigt på olika sätt att öka mångfalden.

– Vi är naturligtvis mycket stolta över att andelen kvinnor i ledningsgruppen ständigt ökar, liksom över att åldersspannet i koncernen också gör det. Men även om detta är viktiga mål är vi nu fast beslutna att öka medvetenheten kring olikheter i hela organisationen. Vem och hur anställer vi, och hur kompletterar den nya kompetensen den befintliga?

– Häromdagen lyssnade jag på en podcast där en företagsledare skröt om att endast ha anställda från Norges toppskolor. Men att bara anställa från ”de bästa skolorna” – är det mångfald, frågar hon retoriskt.

Mangfold 1 670x970

Hur stärker du mångfalden?

För att stärka mångfalden måste du börja med själva grundarbetet, som är att titta på ditt företags mångfald. Vem jobbar egentligen för dig? Hur kompletterar de varandra? Vilka färdigheter saknas?

– Det är så enkelt som att vi måste bli bättre på att prata med människor, säger Ariane. Vi måste våga bli mer privata, be om feedback och underlätta för öppenhet. Samtidigt måste vi inse att vi inte alltid är världsmästare, och ta in hjälp utifrån för att påbörja arbetet. Tack vare Seemas kompetens inom mångfaldshantering har vi fått viktig input i mångfaldsprocesser. 

– Mångfald som ett ”påtvingat” verktyg för att förbättra ett företags rykte fungerar inte, förklarar Loveleen. Om dina anställda inte förstår varför de ska engagera sig i mångfald kommer de att göra motstånd mot processen, och lönsamheten och innovationskraften kommer att minska. Därför måste fördelarna lyftas fram och attityder stärkas.

För många börjar detta arbete redan i rekryteringsprocessen. Hur kan vi locka till oss olika typer av människor, och hur kan fler människor inkluderas? Hur ska jobbannonsen se ut, och vilka ord och fraser bör användas?

– Det handlar mycket om att ställa rätt frågor, förklarar Heidi. Mångfald handlar om att acceptera, ta till sig och ”utnyttja” olikheter, så öppenhet kring mångfald måste speglas i annonsen. Det är naturligtvis lika viktigt med bra mekanismer för att säkerställa ”mångfaldsmedvetenheten”.

För att vårda, fånga och odla skillnader måste man ge tid och utrymme till förändring. Var medveten om hur team är uppbyggda och vidta åtgärder för att hjälpa varandra att bli bra. Be om input från dina medarbetare och uppmuntra åsikter och diskussioner.