Sökwebbplats:

Nature99_2__2120x670

TRIPLE BOTTOM LINE

Vad betyder det i praktiken?

People - planet - profit

Eftersom det lönar sig.

Under 2020 implementerade vi dessa tre P:n som vår affärsstrategi. Det innebär att vi mäter resultat för både ”People”, ”Planet” och ”Profit”. Det räcker inte längre att bara lyckas på ett område. Vi vill ha resultat på alla tre. I slutet av 2023 kommer alla våra företag, chefer och anställda att ha de tre P:na som en integrerad del av de uppgifter och projekt de utför. Inte bara för att det är rätt sak att göra, utan också för att det lönar sig. Målet är att lösa några av de riktigt stora utmaningarna vi har i samhället idag.

 

Socialt ansvar är inte nytt för oss. Vi har arbetat med CSV i över 10 år. Vi har gått från att skänka pengar till välgörenhet till att gå djupare in i projekt där vi kan bidra med kunskap. Det vi har lärt oss är att de tre P:na fungerar bäst när vi använder det vi är riktigt bra på, för att lösa stora eller små samhällsutmaningar, samtidigt som vi bidrar till lönsamhet. En bra början är att medvetet välja att arbeta med kunder eller projekt som har potential att göra skillnad i världen. Här är några exempel på vad vi har gjort.

 

VÅRT BIDRAG TILL ATT LÖSA KLIMATUTMANINGEN:

Hållbarhetsrapportering till SMB-marknaden.

Vad är ditt klimatavtryck och hur kan du arbeta för att minska det? Vi anser att detta är allas ansvar, inte bara de världsledande och stora företagens. Små och medelstora företag måste också ha en medveten inställning till sitt klimatavtryck. Det råder ingen tvekan om att myndigheterna någon gång kommer att införa krav, både på nationell och EU-nivå, på att alla måste dokumentera klimatpåverkan. Men alla måste i vilket fall bidra. Föreställ dig vilken effekt det skulle få om alla små och medelstora företag vidtog åtgärder redan i dag?

För SMB-marknaden är det ofta svårare att göra bra klimatval i vardagen, och inte minst kunna dokumentera och rapportera om klimatavtrycket. Amesto vill ändra på det och erbjuder nu enkel hållbarhetsrapportering till SMB-marknaden.

 

Amesto Aces

Tillsammans mot utanförskap.

Utanförskap är en enorm samhällsutmaning. Därför startade vi Amesto Aces. Målet är att skapa möjligheter där andra ser utmaningar, och ge unga som står utanför arbetsmarknaden en karriär. I samarbete med Salesforce erbjuder vi genom ett 16-veckorsprogram unga mellan 18 och 30 år möjligheten att bli certifierad Salesforce-konsult. Det finns enormt mycket att vinna på att tänka utanför boxen, och när det kommer till bemanning är din bästa medarbetare inte nödvändigtvis den du tror. Amesto Aces kom till genom ett samarbete mellan Amesto och Ahmed Hassan, Liban Khader Salad och Abukar Hassan. De har flera års erfarenhet från den sociala entreprenören ”Ideelt Security AS”, som arbetar med att förebygga utanförskap. De utsågs nyligen till *Årets sociala entreprenör 2022” på NHO:s årliga konferens. 

 

AI for good

Cancerregistret.

Är det möjligt att lösa cancergåtan med AI och syntetiska data? 2021 deltog Amesto NextBridge i SAS Hackathon med en spännande hypotes: Tänk om vi kunde ge forskare tillgång till enorma mängder känsliga data – med hjälp av syntetiska data – utan att bryta mot den personliga integriteten? Projektet underlättar samarbete mellan nivåer och forskningsinstitutioner. Förhoppningen är att arbetet ska revolutionera cancerforskningen.

 

AI I KAMPEN MOT BIDÖD

Bee Future.

2020 vann ett team från Amesto NextBridge SAS Hackathon med sitt biprojekt, i samarbete med företaget BeeFutures. Projektet handlade helt enkelt om att underlätta för bin, så att de lever längre och kan bidra till fortsatt produktion av mat till världens befolkning. Bin är faktiskt biosensorer, som kan användas för att förstå ekosystemet. Genom att använda AI och analysera bidansen genom avancerad videoanalys från bikuporna ser vi var bina har samlat mat och vart biodlaren måste flytta bikuporna för att underlätta binas arbete.

 

RÖDA KORSET ANVÄNDER AI FÖR ATT

Reagera snabbare vid kriser.

Röda Korset och Amesto har genomfört ett livsviktigt projekt. Målet var att säkerställa att Röda Korset kunde reagera snabbare och mer korrekt på covid-19-krisen globalt. International Federation of Red Cross med sina 160 000 lokala avdelningar är aktivt i 192 länder. Utmaningen var att alla dessa skickade in fritextrapporter med status för covid-19-utmaningar löpande. Omkring 70 procent av rapporterna var på engelska och resten på olika lokala språk. Det tog tid att läsa och förstå detta. Det var praktiskt taget omöjligt att prioritera insatser och resursanvändning utifrån detta. Amesto NextBridge använde det allra senaste inom naturlig språkbehandling (NLP) för att säkerställa att textanalysen var lika bra som om en människa skulle göra det. Algoritmen läste alla tusentals rapporter, kategoriserade dem och förstod dem på mycket kort tid. Detta gjorde att hjälp kunde komma fram snabbt och korrekt. 

Livsviktigt för Röda Korset – en värld av möjligheter för alla andra. 

 

Psykisk hälsa | Power BI

Kan användningen av teknik bidra till att minska psykisk ohälsa?

Psykologen och forskaren Harald Bækkelund ledde Power BI-projektet för NKVTS (nationellt kunskapscenter för våld och traumatisk stress). Han förklarar att de tidigt såg att lösningen från Amesto kunde bidra till att minska tiden till behandling, så att terapeuterna kunde erbjuda hjälp snabbare och mer korrekt hjälp än tidigare. Under konsultationen svarar patienterna på frågor och omedelbart efter får terapeuten en rapport med kurvor och grafer. Här får terapeuterna också viktig information, exempelvis varning om att det finns risk för självmord, så att de kan ställa de frågor som krävs för att avslöja underliggande faktorer och underlätta en snabb och korrekt behandling.

 

INTEGRATION SOM SMAKAR GOTT

Sandwich Brothers | Sorbet Sisters.

Amesto har samarbetat med Sandwich Brothers och Sorbet Sisters sedan 2018. Företagen är sociala entreprenörer som hjälper till att få in nya norrmän på arbetsmarknaden. Deras motto är ”Ha is i magen när det gäller integration”. Det passar bra då de producerar och säljer ekologisk sandwich- och pinnglass till privatpersoner och företag. Genom detta arbete bygger de upp de anställdas kompetens och erbjuder dem arbetspraktik, språkträning och nätverkande. De fungerar helt enkelt som en språngbräda in i det norska näringslivet.

 

Bergen Hamn

Europas mest hållbara och innovativa hamn?

I Bergens hamn har man satt upp ambitiösa mål. De ska inte bara framstå som attraktiva för kunder, besökare och det lokala samhället, utan även vara en utsläppsfri hamn. Idag sker 80 procent av de globala varutransporterna till sjöss. Sjöfartssektorn står för 2,5–3 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, men denna siffra kommer att stiga till 10 procent fram till 2050 om vi fortsätter som vi gör i dag. I Norge är utsläppen av växthusgaser från sjöfart och fiske 7 procent, men Norska Rederiförbundets ambition är att vara klimatneutrala senast år 2050.

Vår uppgift är att hjälpa Bergens hamn att nå sina mål. Amesto Solutions ska leverera en lösning, så att Bergens hamn kan följa med i utvecklingen av viktiga KPI:er, till exempel ”Environmental Port Index” och ”environmentally differentiated port charges”. Vi kommer att förenkla, digitalisera och automatisera processerna i verksamheten, och vi kommer att samla insikter från en mängd olika källor i ett skalbart datalager i molnet. Slutligen ska allt in i en Power BI-rapporteringslösning.

 

Charge

Plattform för inkludering.

Många invandrare har kunskap, kompetens, perspektiv och motivation att skapa värde och bidra till nya jobb, men de saknar en plattform som kan förverkliga deras potential och idéer. Charge vill göra något åt det. Charge är en startup-inkubator för invandrare. Som en del av Charge får entreprenörerna hjälp med allt från professionellt nätverkande, lagar och regler, kulturella utmaningar och förståelse för hur den offentliga sektorn fungerar i Norge. Amesto Toptemp blev en del av samarbetet 2018 och har bidragit med sök- och rekryteringsexpertis för att stärka Charge-plattformen.

 

PRO-Bono

SoCentral.

SoCentral grundades 2012 av entreprenörerna Cathrine Skar, Thomas Berman och Håkon Iversen. De ville skapa en samlingsplats för människor som arbetar för att lösa olika samhällsutmaningar. Småskaliga företag som detta har ofta inte så bra kunskaper i ekonomi och redovisning, och de har inte heller möjlighet att skaffa sig hjälp med detta. Amestos uppgift var att bidra med kunskaper i ekonomi och redovisning, så att så många som möjligt av företagen och projekten från SoCentral skulle lyckas. I gengäld fick vi konstruktiva sparringpartners och fick bidra till projekt som kan vara av stort värde för hela samhället. Samarbetet pågick mellan 2018 och 2022.

 

UN Global Compact

YSIP.

FN Global Compact Norge arrangerar programmet Young Sustainable Development Goals Innovators.  YSIP är ett tio månaders accelerationsprogram som riktar sig till unga yrkesverksamma i åldern 18–35 år. Målet är att uppmuntra nytänkande och innovativa lösningar som kan skapa ett socialt värde och ett marknadsvärde.

Amesto deltog för första gången 2021, med tre deltagare där de arbetade med utveckling av klimatredovisning.

 

MINDRE KLIMATAVTRYCK

för Blomsterringen.

Blomsterringen är landets ledande blomstergrossist. Från en omsättning på 14 miljoner norska kronor vid starten 1983 omsätter de nu hela 1,3 miljarder norska kronor i hela landet.För dem är automatiserade processer rätt sätt att minska företagets klimatavtryck. Bättre produktionsplanering, effektivare orderhantering, bättre transportplanering och bättre insikt minskar onödiga föroreningar till följd av felaktiga order- och transportuppskattningar.

”Automatiserade processer är inte bara smarta för oss som företag, utan även för miljön. Smartare lösningar banar väg för ökad hållbarhet och goda synergieffekter. Att odla saker själva och välja närproducerat är viktigt, och vi vill därför säkerställa lokal norsk produktion. Det kommer att gynna oss alla.” Helt enkelt: Mindre svinn och bättre resursutnyttjande.

 

NÄTVERK FÖR INKLUDERING

CEO Commitment.

Amesto är en del av ”CEO Commitment”. Diversity, Equity and Inclusion Pledge. Det syftar till att sammanföra viktiga ledare, beslutsfattare och personligheter från företag och organisationer som tror på värdet av mångfald på arbetsplatsen. Ökad mångfald och inkludering i näringslivet kräver lösningar både inom och mellan organisationer. CEO Commitment är det första nätverket för ledare som tar steget att prioritera mångfald och inkludering på strategisk nivå. Hittills har 66 organisationer skrivit under och 39 branscher är representerade, vilket berör 43 709 anställda. 

 

Pro-bono

Samarbete med Restarters.

Restarters gör ett viktigt jobb för vår planet. Deras mål är att hjälpa oss att göra oss av med den ”slit och släng”- mentalitet vi har i samhället idag.  Vi behöver reparera elektronik, inte bara köpa nytt. Företaget har skapat mötesplatser där människor kan träffas och reparera utrustning, de håller workshops och föreläsningar för företagsmarknaden och de lär företag att ta hand om sin elektroniska utrustning så att den håller längre och inte behöver bytas ut mot nya produkter. Amesto samarbetade med Restarters från 2021 till 2022.