Sökwebbplats:

Side 2 Toppbanner Spandow 1920x607

#spandowfamiljen

People, planet och profit är bra strategier för företagande.

Lönsamhet och hållbarhet ska inte ses som två olika saker, utan som två sidor av samma mynt, säger Arild Spandow, vd för Amesto. De har valt att omdirigera ett tidigare ensidigt fokus på vinst till ett ökat fokus på samhället och människorna genom vad som kallas Triple Bottom Line. Triple Bottom Line innebär att våra ledare måste leverera inom alla tre områden; People, Planet och profit.

Amesto har arbetat med den sociala aspekten av affärer sedan 2012. Koncernens ägare har implementerat en 3P-modell baserad på att mäta företagen inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan även inkludera människor och miljö. Vår ambition är att förändringar ska initiera en kedjereaktion, där varje länk i hela organisationen ska utmanas till att arbeta med de tre P:na – People, Planet och Profit.

3P Modell

Hållbar förvaltning

Idag följer vi upp våra ledare utifrån Triple Bottom Line med parametrarna People, Planet och Profit. Om exempelvis ekonomiska resultat uppfylls, men People och Planet ligger under minimikraven, uppnås inte målen helt. Vår ambition är att förändringar ska initiera en kedjereaktion, där varje länk i hela organisationen ska utmanas till att arbeta med de tre P:na – People, Planet och Profit.

Som ledare i Amesto är Lars Rinnan stolt över att bli styrd på mer än bara vinst. Hör hur han tycker om att leverera på den tredubbla raden och hur näringslivet kommer att se ut 2029.

 
 

HUR MÄTER VI TRIPLE BOTTOM LINE?

I Amesto mäts ”People” baserat på en intern månatlig medarbetarundersökning (”&frankly”) samt kundundersökningar (Net Promoter Score, NPS). ”Planet” mäts utifrån strategi och uppnådda mål på specifika sociala och gröna mervärdesprojekt, medan “Profit” mäts baserat på ekonomiska resultat (EBITDA). Cheferna för de olika bolagen måste redovisa alla tre P:na för styrelsen, och målet är på sikt att måluppfyllandet för alla tre ska väga lika tungt.

DE SMÅ SAKERNA

Det handlar inte längre om de stora sakerna. Det handlar om de små sakerna som du gör varje dag. Du kan inte rädda hela världen i morgon, men du kan börja där du är med de medel du har. Tänk inte att du ska lösa allt på en gång. Du kan exempelvis städa datorn för att förlänga dess livslängd. Maskinvara kan vara återanvändbar ur ett verksamhetsperspektiv – du behöver inte alltid köpa ny utrustning till en ny medarbetare. Kasta mindre och tänk smartare.

mindre resor

I det dagliga arbetet har vi redan väntat på videomöten, vilket gör att vi i stort sett sparar miljön från onödiga resor. Att fler jobbar hemifrån kan också minska behovet av lokalyta och därmed sparar vi onödig resurskrävande verksamhet.

Un Global Compact

Amesto har varit medlem i UN's Global Compact sedan 2012. Som medlemsföretag har vi åtagit oss att förbereda och lämna in en årlig framstegsrapport - "Communication on Progress - CoP".

FN:s Globala mål

Amesto är en mångsidig verksamhet med flera företag och satsningar. Vi använder FN:s Globala mål för hållbar utveckling som en ram för de projekt vi arbetar med.Vi arbetar strategiskt, genom våra företag med följande mål:

Innovation

Är det möjligt att tjäna pengar på innovation, samtidigt som du bryr dig om människor och miljön? Ja, säger vi.