Hållbarhet

Att tänka i banorna av en trippel bottenlinje är ett bra sätt att göra affärer på. Det anser vi i Amesto. Vi väljer att kalla det för Corporate Social Value eftersom vi ser värdet i det arbete vi utför och vad vi tillför, både till vårt företag och till samhället vi verkar i.
Läs mer
 

People, planet och profit är bra strategier för företagande

Lönsamhet och hållbarhet ska inte ses som två olika saker, utan som två sidor av samma mynt. Triple bottom line (3P) innebär att våra ledare måste leverera inom alla tre områden; People, Planet och Profit.
Läs mer om 3 P-modell