Hållbar innovation

Ärligt talat.

Hur viktigt är det att all innovation är hållbar?

Be(e) the change.

De tips du behöver för att lyckas med hållbar innovation.

Ärligt talat. Hur viktigt är det att all innovation är hållbar? Innovation är väl svårt nog även när man inte behöver tänka på människor och miljö på samma gång?  

Lösningen är att tänka Triple Bottom Line, från strategi till innovation, säger Lars Rinnan i Amesto. Tjäna pengar på det du är bra på, men skapa värde för människor och miljö på samma gång.

En Win-Win situation

– Kraften ligger i ordet, säger Lars Rinnan, ledare för Artificial Intelligence, Machine learning och Analytics i Amesto. Hållbarhet är inte bara viktigt för samhället, utan kan även användas i kommersiella syften. Om du tar med innovation i beräkningen kan du hjälpa till att ändra både resultatet, företaget och samhället. Win-win för alla parter.

Hållbar innovation var något Lars själv fick upp ögonen för när verksamheten fick i uppdrag att ta fram en digital lösning för att optimera binas väg till matbordet. Som pollinatörer utgör bin en mycket viktig del av ekosystemet, och när man såg att stora mängder bin dog eftersom de inte hittade föda nära nog, uppstod ett behov av att utveckla nya lösningar.

– Bina visar varandra vägen till maten genom en dans som kallas ”bee waggle dance”, förklarar Lars. Genom att samla in kunskap om dansen via film och data avkodade vi vad dansen berättade om riktning och avstånd till matkällan, och skapade en karta. På kartan kunde biodlaren/bonden se var bina hittade nektar, bikupornas nuvarande placering – och deras optimala placering. Genom att bikuporna flyttas till en optimal plats hjälper lösningen till att minska bidöden, optimera pollineringen och förbättra planeringen av både jordbruksmark och tätorter.

Projektet levererade inte bara viktiga hållbarhetsmål till företaget utan skapade även engagerade medarbetare, nya partners och nya möjligheter. Och räddade världen lite. Men hur odlar du hållbar innovation i din verksamhet?

Arild själv tror på kombinationen av entreprenörskap och tillväxtstrategi. Av Amestos omsättning på 1,3 miljarder NOK kommer totalt 400 miljoner från entreprenörsverksamheten, som genererar en vinst på hela 43 miljoner. Han tror att detta till stor del beror på företagskulturen.

– Vi har alltid varit öppna för input, idéer och innovation. Vi har en uppmuntrande kultur med stark tro på och förtroende för varandra. Som ledare måste vi våga släppa rodret och låta medarbetarna sätta kursen. Om tillräckligt många människor själva tar rodret ökar skaparkraften i företaget.

Innovation uppstår ofta i specifika entreprenörs- eller yrkesmiljöer, och integreras sedan för att komplettera tjänsteutbudet. På så sätt får vi nya verktyg i verktygslådan, och vi levererar på vår vision om att ”simplify business” för våra kunder.

Amestos satsning på innovation fick nyligen ett erkännande av Innovation Magazine, då företaget var med på tidningens lista över de 25 mest innovativa företagen i Norge.

– Det är den coolaste listan vi kunde vara med på, säger en engagerad Arild. Detta bekräftar att det vi gör fungerar och uppmärksammas.

Läs också ett av Norges mest innovativa bolag

What’s in it for me?

Enligt Myers-Briggs personlighetsprofil är endast 12 % av världens befolkning idealister. Extremt förenklat kan man säga att endast dessa 12 % kommer att göra det rätta för planeten utan att få något för det. Resten av oss vill gärna att det ska vara lönsamt också. Exempelvis kör de flesta Tesla-ägare inte Tesla för att rädda planeten, utan för att det är en cool bil. Att övergången från fossila bränslen är bra för planeten kommer i andra hand.

– Jag tror därför att det är väsentligt att hållbarhetsåtgärder också är lönsamma, förklarar Lars.

Om man accepterar ovanstående premiss, kan man säga att om något som är hållbart inte får tillräcklig fokus från de få idealisterna, måste man se till att åtgärderna också är lönsamma. Då blir det betydligt mer kraft bakom åtgärderna. För oss som kommersiellt företag är det en viktig och naturlig del av projekten att de är lönsamma ur ett eller annat perspektiv. Ofta stödjer vi startups ekonomiskt under den mest krävande fasen, och sedan skördar vi vinster under en senare fas.

För cheferna har vi satt upp nya sätt att mäta framgång, enligt det vi kallar en trippel bottenlinje. Det innebär att cheferna måste leverera resultat – inte bara på vinst, utan på miljö och hållbarhet, ett fokus som till exempel var betydande i vårt arbete med bina.

Summa summarum.

Summa summarum: det handlar om att göra bra val. Du behöver inte stora kreativa team för att skapa hållbar innovation, men du måste vara villig att ge spelrum, och identifiera och utnyttja de utslagsgivande skillnaderna. Det handlar inte längre om stora saker, utan om de många små val vi gör varje dag. Börja med att fråga dig själv: Vilket spelrum har dina anställda idag? Hur mycket tid läggs på manuella operationer? Är dina tjänster livskraftiga i det långa loppet?

 Gör du bra val? Var förändringen.

Amesto är ett av Norges mest innovativa bolag.

Det är Innovationsmagasinet 2020–21 som publicerar listan över de 25 norska bolag som är bäst i klassen på innovation. Det visar att innovation är mer än nya produkter. Innovation handlar också om hållbara affärsstrategier och nya belöningskriterier.


Tänk på vad vi kan uppnå tillsammans?

När People, Planet och Profit samlas, händer magiska saker. Amesto har hjälpt till att minska bisdödsfallet, hjälpt Röda Korset att svara på covid-19 och fått barn och ungdomar från soffan med AI. Om vi ​​kan göra detta för noen - tänk vad vi kan göra för dig?