Sökwebbplats:

Semine

Ärligt talat.

Är roboten ett hot eller en fördel?

 

Kan en robot bli din bästa kollega?

Hur ligger det egentligen till med robotar och AI i arbetslivet? Ta de våra arbeten? Säkrar du verkligen dina anställda, om du väljer bort tekniken för att bevara dagens jobb precis som de är? Behåller ni konkurrenskraften i framtiden om ni jobbar tidigare? Ärligt. När morgondagens kund knackar på dörren – kan du med handen på hjärtat säga att du har gjort bra val?

Petter (1)
Petter Buran arbetar med affärsutveckling i Amesto AccountHouse Norge.

 

TEKNISK VINNING

I Amesto är det stort fokus på teknik, och Amestos innovativa och tekniska initiativ uppmärksammades nyligen i form av Innovation Magazines utmärkelse av "Top 25 innovativa företag i Norge".

Petter Buran som arbetar med affärsutveckling berättar att Amesto har en egen AI de kallar Semine som arbetar i Norge. Tekniken är banbrytande, både när det gäller vad hon kan läsa från en faktura och hur hon förenklar kommunikationsflödet mellan medarbetarna, förklarar Petter. Roboten har en mycket högre grad av automatisering än liknande lösningar och har effektiviserat och underlättat arbete som tidigare gjorts manuellt i företaget.

– Även av dem som till en början var skeptiska till artificiell intelligens har Semine blivit väl mottagen, förklarar Petter. Genom att frigöra tid som läggs på tråkiga repetitiva rutinuppgifter kan man nu använda organisationens kompetens på ett helt annat sätt, vilket i sin tur motiverar på helt olika sätt. Och de positiva resultaten kring Semine i Norge har gjort att hon snart även ska börja arbeta i Sverige.

Petter är övertygad om att de som investerar i teknik kan få stora vinster, både när det gäller ekonomiskt resultat, arbetsmiljö, men även miljön i stort.

Semine är ett bra exempel, förklarar Petter. AI-lösningen minskar behovet av manuell uppföljning, vilket positivt påverkar slutresultatet. Medarbetarna får använda sin kompetens på uppgifter som motiverar mer, vilket positivt påverkar arbetsmiljön. Inte minst minskar klimatavtrycket och belastningen på planeten bland annat genom minskade pappersförbrukning.

" Semine är hållbar innovation", säger han.

 

HOT ELLER FÖRDEL?

– Det är ett välkänt problem att vissa personer ser innovativa lösningar som något som utgör ett hot snarare än en fördel – kanske särskilt i ett tidigt skede menar Catarina Göthe, VD för Amesto AccountHouse i Sverige. Men rädslan för ny teknik, eller viljan att behålla status-quo även i framtiden för att behålla sitt arbete är ett för kortsiktigt sätt att tänka menar Catarina.

”För oss är det självklart att ta till oss av den nya tekniken och möjligheterna som digitaliseringen innebär. Det finns det så många skäl att använda oss av robotar, AI och digitaliserade lösningar. 

Utifrån kunden så underlättar och effektiviserar dessa arbetet och skapar både tidsvinster och kapade kostnader. Utifrån vår personal så blir arbetet mycket roligare. Genom att använda smarta ekonomisystem som bygger på maskininlärning exempelvis Fortnox, Visma.net och Xledger så slipper våra konsulter många rutinuppgifter som inte alltid är så utvecklande.

Konsulterna kan i stället ägna sin tid åt att ge kunderna råd och förbättra deras verksamhet. Vi kan nästan gå så långt att vi säger att robotarna blir våra bästa kollegor, ni vet dem som alltid ställer upp, oavsett dag eller tid på dygnet och hjälper till med det tråkiga arbetsuppgifterna säger Catarina med ett leende.

KOMMER ROBOTAR ATT STYRA FRAMTIDEN?

– Jag tror inte att robotar kommer att revolutionera branschen på egenhand– den kompetens och erfarenhet som våra medarbetare har behövs fortfarande Men jag tror att de som inte kan följa den tekniska utvecklingen och dra nytta av de möjligheter som dyker upp kommer att hamna på efterkälken.

På frågan om redovisning- och lönehantering kommer att vara en framtidsbransch eller ej i och med digitaliseringen avslutar Catarina med att säga, ”Det beror på vad du vill göra, vill man göra enkla repetitiva uppgifter så är det ingen framtidsbransch. Men vill man vara med och hjälpa kunderna att utvecklas, fatta rätt beslut, att bli effektivare och mer lönsamma så är det ett framtidsyrke. Det måste understrykas att kunskapen kring redovisning, löner osv är superviktig för att företagens siffror blir de rätta, och det kunskapen kommer alltid finnas hos människor”.

Gör du bra val?

Technology137-466x466

INNOVATION

Om företagen vill förbli relevanta och lönsamma är teknik och digitalisering inte längre ett val. Frågan är inte om, det är hur. Det är hur tekniken tillämpas som gör vissa till ledare medan andra hamnar på efterkälken.
Kvadratisk 466x466 sigmund-AxAPuIRWHGk-unsplash-1